КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 10 травня 2022 р. № 575
Київ

Про затвердження спеціальних такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд

Відповідно до статті 65 Закону України “Про природно-заповідний фонд України” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити спеціальні такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду внаслідок:

незаконної рубки або пошкодження дерев та рослин, що мають здерев’яніле стебло, до ступеня припинення росту (додаток 1);

пошкодження дерев та рослин, що мають здерев’яніле стебло, до ступеня неприпинення росту (додаток 2);

знищення або пошкодження лісових культур, природного підросту та самосіву, сіянців і саджанців (додаток 3);

знищення або пошкодження газонів та квітників (додаток 4);

самовільної заготівлі сіна або випасання худоби (додаток 5);

незаконного збору або знищення дикорослих трав’янистих рослин, лісової підстилки, лікарських рослин, дикорослих плодів, горіхів, ягід, другорядних лісових матеріалів (додаток 6);

незаконного добування чи знищення об’єктів тваринного світу, пошкодження або знищення їх жител та споруд, місць перебування і розмноження (додаток 7);

пошкодження карстово-спелеологічних, геологічних та гідрологічних об’єктів (додаток 8);

проїзду транспорту, прольоту та посадки літальних апаратів (додаток 9);

самовільного зайняття земельних ділянок, невиконання умов знімання, збереження і нанесення родючого шару ґрунту, забруднення та засмічення їх територій (додаток 10);

знищення або пошкодження інформаційно-охоронних та інших знаків (додаток 11);

знищення або пошкодження осушувальних канав, дренажних і протиерозійних систем, доріг та інших об’єктів (додаток 12).

2. Установити, що індексація затверджених цією постановою такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної природно-заповідному фонду підприємствами, установами, організаціями та громадянами проводиться згідно з Порядком проведення індексації такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної природно-заповідному фонду підприємствами, установами, організаціями та громадянами, що додається.

3. Дія цієї постанови не поширюється на види рослин і тварин, занесених до Червоної книги України.

4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 541 “Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 63, ст. 2286).

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 75
Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 10 травня 2022 р. № 575

ТАКСА
для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд внаслідок незаконної рубки або пошкодження дерев та рослин, що мають здерев’яніле стебло, до ступеня припинення росту

Діаметр дерева у корі біля шийки кореня, сантиметрів

Такса, гривень

степова зона

інші зони

За кожне дерево, зрубане або пошкоджене до ступеня припинення росту

до 10

257

227

10,1-14

442

395

14,1-18

1124

1033

18,1-22

2292

2098

22,1-26

4040

3690

26,1-30

6363

5833

30,1-34

8520

7820

34,1-38

10844

9947

38,1-42

13318

12212

42,1-46

15796

14490

46,1-50

18287

16752

За кожний сантиметр діаметра понад 50 сантиметрів

608

530

За кожний кущ, ліану

683

578

За кожний кущик, напівкущик

273

227

__________
Примітка.


1. До пошкоджених до ступеня припинення росту належать зрубані дерева, дерева з переламаним стовбуром, обідраною корою понад 30 відсотків периметра стовбура незалежно від довжини обдиру за висотою стовбура, обпаленою корою понад 50 відсотків периметра стовбура незалежно від висоти розповсюдження обпалу по висоті стовбура, пошкодженою заготівлею живиці корою понад 30 відсотків периметра стовбура, обшморганою кроною більше половини її довжини, обідраними та обламаними скелетними коренями більше половини периметра стовбура, а також повалені дерева та такі, що мають спричинений дією антропогенних факторів нахил більше 30 градусів від вертикальної осі.
2. До пошкоджених до ступеня припинення росту належать рослини, що мають здерев’яніле стебло (кущі, ліани, кущики, напівкущики) з переламаними скелетними гілками, обідраною корою понад 30 відсотків скелетних гілок, обпаленою корою понад 50 відсотків скелетних гілок незалежно від висоти розповсюдження обпалу, обшморганою кроною більше половини гілок, обламаними та обідраними коренями більше половини периметра куща, а також повалені та такі, що мають спричинений дією антропогенних факторів нахил більше 30 градусів від вертикальної осі, зрубані та викорчувані рослини.
3. Діаметр пня дерева у корі зазначається як середнє арифметичне значення між найбільшим та найменшим замірами діаметра. Замір діаметра пня, який зрізаний нижче шийки кореня (у рівень із землею або утоплений у землю), здійснюється за фактичним зрізом. Діаметр пня дерева у корі при пошкодженні до ступеня припинення росту зазначається шляхом замірювання довжини кола шийки кореня та розрахунку за формулою: D = L / π, де D - діаметр, L - довжина кола шийки кореня, π - число “пі”.
4. За незаконне вирубування, видалення або пошкодження до ступеня припинення росту молодих хвойних та вічнозелених дерев (віком до 41 року) в грудні - січні розмір відшкодування обчислюється для територій та об’єктів природно-заповідного фонду, розташованих у межах населених пунктів, за цією таксою, збільшеною у чотири рази, для всіх інших територій та об’єктів природно-заповідного фонду - за цією таксою, збільшеною у три рази, пошкоджену чи незаконну рубку пралісів, квазіпралісів, природних лісів, що належать до природно-заповідного фонду, за цією таксою, збільшеною в три рази.
5. За незаконне вирубування, видалення або пошкодження до ступеня припинення росту чи за дії, які призвели до всихання окремих дерев, що є ботанічними пам’ятками природи, розмір відшкодування нараховується за цією таксою, збільшеною у три рази.
6. У разі привласнення буреломних, вітровальних дерев, а також самовільного вирубування сухостійних дерев розмір шкоди обчислюється за цією таксою, зменшеною у два рази.Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 10 травня 2022 р. № 575

ТАКСА
для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд внаслідок пошкодження дерев та рослин, що мають здерев’яніле стебло, до ступеня неприпинення росту

Діаметр дерева у корі біля шийки кореня, сантиметрів

Такса, гривень

степова зона

інші зони

За кожне дерево, пошкоджене до ступеня неприпинення росту

до 10

75

61

10,1-14

152

139

14,1-18

348

317

18,1-22

746

685

22,1-26

1276

1168

26,1-30

1867

1701

30,1-34

2521

2309

34,1-38

3267

2994

38,1-42

4027

3692

42,1-46

4647

4269

46,1-50

5272

4857

За кожний сантиметр діаметра понад 50 сантиметрів

166

152

За кожний кущ, ліану

166

152

За кожний кущик, напівкущик

75

61

__________
Примітка.


1. До пошкоджених до ступеня неприпинення росту належать дерева та рослини, що мають здерев’яніле стебло, з переламаними скелетними гілками, із зламаною вершиною або обшморганою кроною від третини до половини її довжини, обідраною корою від 10 до 30 відсотків периметра стовбура (незалежно від довжини і висоти пошкодження стовбура), обідраними та зламаними скелетними коренями від однієї четвертої частини до половини периметра стовбура, а також дерева з нахилом, спричиненим дією антропогенних факторів, до 30 градусів від вертикальної осі.
2. За пошкодження самшиту, кипариса, айланта, платана, горіхів усіх видів, а також хвойних дерев у грудні - січні, будь-яких деревних порід, що зростають на територіях ботанічних садів, дендрологічних і зоологічних парків, парків - пам’яток садово-паркового мистецтва, розмір відшкодування обчислюється за цією таксою, збільшеною у два рази.
3. За пошкодження до ступеня неприпинення росту окремих дерев, що є ботанічними пам’ятками природи, розмір відшкодування нараховується за цією таксою, збільшеною у три рази.Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 10 травня 2022 р. № 575

ТАКСА
для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд внаслідок знищення або пошкодження лісових культур, природного підросту та самосіву, сіянців і саджанців

Об’єкти рослинного світу

Одиниця виміру

Такса, гривень

степова зона

інші зони

Знищені:

віком до п’яти років (включно)

за 1 гектар

227824

182259

віком від шести до десяти років

-“-

273389

227824

Пошкоджені:

віком до п’яти років (включно)

-“-

113912

91130

віком від шести до десяти років

-“-

136694

113912

У розсадниках:
сіянці

-“-

102216

саджанці основних лісових порід віком до трьох років (включно)

за 1000 екземплярів

3980

саджанці плодових, декоративних, інтродукованих і технічних порід

за 1 екземпляр

183

На плантаціях:саджанці елітних насіннєвих

-“-

578

саджанці всіх інших насіннєвих

-“-

171

__________
Примітка.


Розмір шкоди, заподіяної знищенням або пошкодженням лісових культур, природного підросту та самосіву віком понад десять років, обчислюється за таксами, зазначеними в додатках 1 і 2.Додаток 4
до постанови Кабінету Міністрів України
від 10 травня 2022 р. № 575

ТАКСА
для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд внаслідок знищення або пошкодження газонів та квітників

Об’єкт рослинного світу

Одиниця виміру

Такса, гривень

Газон:


партерний

за один кв. метр

320

звичайний

-“-

259

лучний

-“-

198

Квітник:


півонія, жоржина

за один кущ

168

оранжерейний (горщиковий)

за один кущ або одну цибулину

139

цибулинний або бульбоцибулинний

-“-

108

інші квіти, які зимують та не зимують у ґрунті

-“-

91

__________
Примітка.


1. Газон - земельна ділянка з трав’яним покривом, який створюється посівом і вирощуванням дерноутворювальних трав або одернуванням.
2. Квітник - земельна ділянка з посадженими одно-, дво- або багаторічними квітковими рослинами.

3. Розмір шкоди за самовільне зрізання квітів нараховується за цією таксою, збільшеною у десять разів.Додаток 5
до постанови Кабінету Міністрів України
від 10 травня 2022 р. № 575

ТАКСА
для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд внаслідок самовільної заготівлі сіна або випасання худоби

Вид порушення

Одиниця виміру

Такса, гривень

Самовільна заготівля сіна:на сіножатях і пасовищах:
сіяні трави

за 1 гектар

11361природні трави

-“-

16708


території поза межами сіножатей і пасовищ

-“-

50122

Самовільне випасання худоби:на сіножатях і пасовищах:
велика рогата худоба, коні

за одну голову

503молодняк великої рогатої худоби, коней, дрібна худоба

-“-

251


поза межами сіножатей і пасовищ:
велика рогата худоба, коні

-“-

754молодняк великої рогатої худоби, коней, дрібна худоба

-“-

368кози

-“-

386

__________
Примітка.


Якщо під час самовільної заготівлі сіна або випасання худоби знищено або пошкоджено лісові культури, розмір шкоди обчислюється за цією таксою і таксою, визначеною в додатку 3.Додаток 6
до постанови Кабінету Міністрів України
від 10 травня 2022 р. № 575

ТАКСА
для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд внаслідок незаконного збору або знищення дикорослих трав’янистих рослин, лісової підстилки, лікарських рослин, дикорослих плодів, горіхів, ягід, другорядних лісових матеріалів

Об’єкти рослинного світу

Одиниця виміру

Такса, гривень

Водорості:філофора, цистозіра, грацилярія

за 1 кілограм сирої маси

227


за 1 кілограм сухої маси

415


інші види (бентосні)

за 1 кілограм сирої маси

75


за 1 кілограм сухої маси

139

Лишайники, мохи

за 1 кв. дециметр субстрату

135

Плауноподібні

за одну рослину

135

Хвощеподібні

-“-

61

Папоротеподібні (крім орляка звичайного)

-“-

135

Орляк звичайний

-“-

30

Квіткові трав’янисті рослини:наземні

-“-

122


водні

-“-

152

Заготівля очерету

за 0,01 гектара

378

Випалювання сухої водно-болотної рослинності:
на площі до 10 гектарів

за 1 гектар

7595


на площі від 10,1 до 100 гектарів

-“-

4557


на площі більш як 100,1 гектара

за 1 гектар

1519

Збір (заготівля) дикорослих:квітів

за одну поодиноку квітку або суцвіття

30


ягід у напівкущиках і трав’янистих ягідниках

за 1 кілограм

378


інших плодів, у тому числі горіхів

-“-

1154

Збір (заготівля) лікарської сировини:кореневищ та коріння

за 1 кілограм сировини природної вологості

1289


квіток, бруньок

-“-

759


кори

-“-

1138


листя

-“-

456


пагонів

-“-

456


плодів

-“-

408


наростів

-“-

456

Заготівля технічної сировини

-“-

1289

Заготівля лісової підстилки

за 1 кв. метр

152

Заготівля другорядних лісових матеріалів (пнів, лубу, кори, деревної зелені, хвойної лапки)


за діючою закупівельною ціною, збільшеною в сім разів

__________
Примітка.


Під незаконним збором (або знищенням) рослин слід розуміти збір рослин (їх частин, плодів) без дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду або за наявності такого дозволу, але не тих видів, не на тих площах, не в тій кількості (понад ліміт) або не в ті строки, що передбачені дозволом.Додаток 7
до постанови Кабінету Міністрів України
від 10 травня 2022 р. № 575

ТАКСА
для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд внаслідок незаконного добування чи знищення об’єктів тваринного світу, пошкодження або знищення їх жител та споруд, місць перебування і розмноження

Об’єкти тваринного світу

Одиниця виміру

Такса, гривень

Незаконне добування або знищення


Звірі:кулан туркменський

за одну особину

55230

олень європейський

-“-

45565

кабан, олень плямистий, лань

-“-

30377

козуля, муфлон

-“-

24301

бобер, борсук

-“-

7898

лисиця, єнотовидний собака

-“-

7194

вовк

-“-

2762

куниця лісова і кам’яна, ласка, норка американська

-“-

7483

ондатра, нутрія вільна

-“-

5037

заєць-русак, кролик дикий

-“-

2590

їжак звичайний, кріт

-“-

718

інші комахоїдні

-“-

71

білка

-“-

1367

вовчок горішниковий

-“-

1439

інші вовчки

-“-

1093

сліпак звичайний

-“-

1439

пацюк чорний

-“-

503

полівка водяна

-“-

71

курганчикова миша, степова миша, миша-крихітка

-“-

71

інші види (крім здичавілих собак і котів, собако-вовчих гібридів, пацюка сірого, миші хатньої, лісової, жовтогорлої, польової, полівки звичайної, європейської рудої, гуртової)

за одну особину

71


Птахи:гагара

-“-

1295

пірникоза, норець

-“-

1295

буревісник малий

-“-

691

баклан великий

-“-

691

чапля велика біла та мала біла

-“-

10065

чапля сіра та руда

-“-

4778

квак, бугай, бугайчик

-“-

2734

лелека білий

-“-

8202

єгипетська чапля, фламінго

-“-

7337

лебідь-шипун, лебідь-кликун

-“-

7337

гуси

-“-

2590

галагаз

-“-

2590

інші качкові

-“-

1295

осоїд

-“-

41003

яструб великий

-“-

13670

яструб малий

-“-

8202

зимняк

-“-

5467

канюк звичайний

-“-

6834

лунь болотяний

-“-

3452

боривітер звичайний

-“-

5467

дербник (підсоколик малий), кібчик, чеглок (підсоколик великий)

-“-

13670

кречет

-“-

41003

орлан-довгохвіст

-“-

8285

баранцеві

за одну особину

1369

сивкові

-“-

1369

куріпка біла

-“-

2594

куріпка сіра, кеклик

-“-

2594

фазан звичайний

-“-

2594

перепілка

-“-

1295

лиска, курочка водяна, пастушок

-“-

1295

деркач

-“-

5467

курочка мала, курочка-крихітка

-“-

937

поморник

-“-

4098

мартин

-“-

691

крячок, крячка

-“-

691

рябок

-“-

2734

голуб

-“-

1293

зозуля звичайна

-“-

1093

зозуля чубата, зозуля глуха

-“-

4098

сова біла

-“-

7194

сова яструбина

-“-

3424

сова сіра

-“-

3424

сова вухата

-“-

4098

сич хатній

-“-

2057

дрімлюга

-“-

1008

серпокрилець

-“-

691

бджолоїдка

-“-

1367

рибалочка

-“-

2157

одуд

-“-

2157

жовна чорна

-“-

6834

крутиголовка

-“-

1093

інші дятлові

-“-

1640

жайворонкові

за одну особину

691

ластівкові

-“-

967

плискові

-“-

691

сорокопудові

-“-

1367

омелюх

-“-

691

пронурок, оляпка

-“-

691

волове очко, кропивник

-“-

692

тинівкові

-“-

867

дроздові

-“-

967

кропив’янкові, славкові

-“-

691

мухоловкові

-“-

691

золотомушка жовточуба, корольок жовтоголовий

-“-

718

синиця вусата

-“-

1367

синиця довгохвоста

-“-

1367

ремез

-“-

1439

інші синицеві

-“-

691

повзик

-“-

967

підкоришникові

-“-

691

стінолаз

-“-

4098

костогриз

-“-

1439

інші вівсянкові, в’юркові

-“-

820

горобець чорногрудий, в’юрок сніговий

-“-

820

інші горобцеві

-“-

71

шпак звичайний

-“-

691

вивільга звичайна, іволга

-“-

2734

сойка, галка

-“-

691

крук

-“-

2877

горіхівка

-“-

1367


Плазуни:черепаха болотяна

за одну особину

967

веретільниця

-“-

2016

ящірка різнобарвна

-“-

1439

ящірки кримська і скеляста

-“-

1367

інші ящірки

-“-

400

гадюка звичайна

-“-

2016

вуж звичайний, вуж водяний

-“-

273

за вилучене яйце плазунів

за один екземпляр

100 відсотків розміру такси за відповідний вид тварин


Земноводні:тритон

за одну особину

71

кумка червоночерева

-“-

44

часничниця

-“-

71

ропуха

-“-

130

квакша

-“-

71

жаби озерна, ставкова та їх гібриди

-“-

14

інші жаби

-“-

27

Ікра земноводних

за одну кладку

71

Знищення (розорення) гнізда, нори, інших жител тварин, бобрових загат


двократний розмір такси за даний вид тварин

За знищений ембріон у незаконно добутій тварині (ссавці)

за один екземпляр

200 відсотків розміру такси за відповідний вид тварин

За вилучене яйце (птахи)

-“-

100 відсотків розміру такси за відповідний вид птахів

Знищення або пошкодження біотехнічних споруд (штучних гніздівель, солонців, годівниць тощо), вилучення кормів

за одну споруду

за фактичною вартістю, збільшеною у 3,5 раза


Риби:гібриди осетрових риб

за один екземпляр

12462

акула, скат, пеламіда, вугор морський

-“-

4059

сом

-“-

2077

камбала-калкан

-“-

4183

форель струмкова

-“-

1671

судак

-“-

2494

щука

-“-

1662

луфар

-“-

2494

білий амур

-“-

1245

товстолобик

-“-

1245

скумбрія

-“-

2077

лящ

-“-

832

лин

-“-

580

в’язь

-“-

666

ставрида

-“-

83

барабуля

-“-

415

в’юн

-“-

86

чехоня

-“-

666

карась сріблястий

-“-

83

форель райдужна, сазан, білизна, рибець звичайний, підуст, вугор річковий, кефалі (крім піленгаса), сардина європейська, сардина кругла, чорний амур

-“-

1662

камбала-глоса, морський язик, мерланг, піленгас, бабці

-“-

4154

оселедець

-“-

400

плітка (тараня), кутум, синець, клепець, головень, пузанок, ошибень, собачка-сфінкс, собачка Звонимира

за один екземпляр

415

плоскирка, окунь звичайний, бистрянка, йорж звичайний, краснопірка, сарган, морський минь, смарида, морський карась (ласкир), скорпена (морський йорж), морський дракончик, зіркогляд звичайний, губаньові, морські собачки (крім собачки-сфінкса і собачки Звонимира), піскорий південний, піскарка смугаста (риба-ліра, іглиця змієподібна, іглиця морська шипувата, бичок-кнут (жаба), бичок-ротань, бичок-бланкет, бичок-лисун мармуровий

-“-

390

тюлька, кілька (шпрот), хамса

за 1 кілограм

83

атерина

-“-

17

верховодка

-“-

83

інші види

-“-


83

Заготівля ікри риб

-“-

вартість продукції, виготовленої з 1 кілограма сировини за діючими роздрібними ринковими цінами регіону на момент проведення розрахунку шкоди, збільшена в два рази


Комахи:Метелики:зорька, жовтушка золотиста

за одну особину

36

жовтушка шафранова, степова, польова, синявець, корідон, бризеіда, кропивниця, перламутрівка ніобея, аглая та польова, пістрянка

-“-

22

мирмідона, стрічкарка

-“-

61

лігея, медуза, семела, барвниця спірейна, денне павичеве око, перламутрівка велика лісова, червонець фіолетовий, червонець непарний, синявець красивий

-“-

44

дріада, цирцея, перелівниця мала, перламутрівка пандора

-“-

49

траурниця, адмірал, ведмедиця кайя, геба та сільська, бражник

-“-

71

інші метелики (крім масових шкідників сільського чи лісового господарства)

-“-

17

бабка

-“-

36

богомол

-“-

58

співуча цикада

-“-

58

Жуки:жужелиця (турун)

-“-

89

стрибунець

-“-

22

жук-гнойовик (справжній), бронзівка

-“-

22

скарабей

-“-

71

носоріг

-“-

71

златка (кратомерус, еурітіреа, лямпра, діцерта, цифозома, кіпріакус)

-“-

27

вусачі (крім масових шкідників сільського чи лісового господарства)

-“-

34

інші жуки (крім масових шкідників сільського чи лісового господарства)

за одну особину

12


Сітчаcтокрилі:золотоочки, гемеробієві

-“-

17

мурашиний лев

-“-

44


Перетинчастокрилі:бджолині

-“-

27

сколії

-“-

58

риюча оса

-“-

27

інші перетинчастокрилі

-“-

5

Мухи:ктирі, дзюрчалки, тахіни

-“-

22

Довговусі:личинки комара хаобора (коретра)

за 1 кілограм живої ваги

1149

личинки хірономід (мотиль)

-“-

1149

Інші комахи (крім масових шкідників сільського чи лісового господарства)

за одну особину

3

Знищення або пошкодження мурашників діаметром:до 1 метра

за один мурашник

1077

від 1,1 до 1,5 метра

-“-

1811

від 1,6 до 2 метрів

-“-

2949

від 2,1 метра і більше

-“-

4432


Павукоподібні:скорпіон, псевдоскорпіон, сінокос, павук

за одну особину

22

Багатоніжки

-“-

8


Ракоподібні:артемія саліна (рачки)

за 1 кілограм живої ваги

2201

артемія саліна (яйця)

за 1 кілограм живої ваги

2911

дафнія, моїна, циклоп

-“-

603

мізида, бокоплав

-“-

603

щитні (крім дорослих)

за одну особину

17

креветка

-“-

3

річковий рак, рак-самітник

-“-

124

краб (крім китайського мохнаторукого краба)

-“-

832

омар

-“-

4308

Морські павуки

-“-

22


Щупальцеві:мохуватка, форонід, внутрішньопорошицеві

-“-

22


Молюски:хітони, лопатоногі

-“-

14

двостулкові

-“-

56

слимак роду Helix

за 1 тонну живої ваги

6904

Інші наземні молюски

за одну особину

12

Інші черевоногі (крім рапани)

-“-

14


Кільчасті черви:трубочник

за 1 кілограм живої ваги

1660

інші кільчасті черви (малощетинкові та багатощетинкові)

-“-

718

Коловертки

-“-

832

Губки “сидячих” видів

за одну особину

5


Кишковопорожнинні:гідроїди, лептоліди, лімномедузи, сцифоїдні медузи, коралові поліпи

-“-

5

Вилучення з природного середовища частин диких тварин (черепи, кістки, роги, ікла тощо)

за одну одиницю

за ринковою вартістю, збільшеною
у два рази

Вилучення з природного середовища продуктів життєдіяльності диких тварин (мед, віск тощо)

за 1 кілограм

за ринковою вартістю, збільшеною
у два рази

__________
Примітка.


1. Розмір шкоди, заподіяної незаконним добуванням чи знищенням тварин із класів комах та земноводних, поширюється також і на личинкову стадію розвитку.
2. Розмір шкоди, встановлений для систематичних груп тварин, поширюється на всі види в цих групах.
3. У разі коли незаконними діяннями на території природно-заповідного фонду спричинено знищення колонії тварин (у тому числі без знищення або розорення гнізд та інших жител), компенсація за шкоду нараховується як за знищення всіх гнізд (жител) у колоніальному оселенні.
4. За знищення або незаконне вилучення тварин, що перебувають в зоологічних колекціях зоопарків, зоосадів, океанаріумів, інших установ та об’єктів природно-заповідного фонду, створених з метою організації освітньо-виховної роботи та утримання тварин у неволі або напіввільних умовах, а також за жорстоке поводження з тваринами, яке призвело до їх загибелі, розмір шкоди визначається трикратною сумою витрат на придбання тварин відповідних видів для поновлення колекцій.Додаток 8
до постанови Кабінету Міністрів України
від 10 травня 2022 р. № 575

ТАКСА
для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд внаслідок пошкодження карстово-спелеологічних, геологічних та гідрологічних об’єктів

Вид об’єкта

Одиниця виміру

Такса, гривень

Карстово-спелеологічні об’єкти

Пошкодження та винос на поверхню:

сталактити, сталагміти, сталагнати, кораліти, пізоліти

за 1 сантиметр довжини

431

натічні кори

за 1 кв. дециметр площі

359

водно-карбонатні утворення

за 1 куб. дециметр об’єму

215

гіпсові кристали, голки та інші аналогічні утворення:

окремі відособлені екземпляри

за 1 сантиметр довжини

503

щітки та інші утворення

за 1 кв. дециметр площі

359

монокристали гіпсу, кальциту,  інших мінералів

за 1 куб. дециметр об’єму

288

глинисто-полімінеральні сталактити гіпсових печер

за 1 сантиметр довжини

215

глинисто-натічні (бобовидні) кори

за 1 кв. дециметр площі

288

глинисто-мінеральні відклади

-“-

215

Пошкодження стін, стелі (написи, подряпини тощо)

за 1 кв. дециметр площі

288

Забруднення печер:

механічне:


за кожну годину працюючого джерела викиду


30


за кожну випалену сигарету чи інший вид тютюнових виробів


44


за покинуту річ, банку, пляшку, синтетичну тару тощо

за одну одиницю

44


за сторонній інертний матеріал

за 1 куб. дециметр об’єму

22

хімічне:


за покинуті у відкритому вигляді хімічні реактиви

за 100 грамів речовини

113

біологічне (органічне, бактеріальне тощо)

-“-

144

термальне:


за кожний наступний градус за Цельсієм (збільшення або зменшення) від звичайного для даної порожнини температурного рівня

за 100 куб. метрів підземного повітря

36

радіаційне:


за кожну одиницю понад гранично допустиму дозу


718

Поверхневі карстово-спелеологічні утворення

Пошкодження каррових, первинно- та вторинно-кристалічних форм

за 1 кв. дециметр площі

71

Засипання понижень, лійок, понорів, колодязів, шахт

за 1 кв. метр площі

431

Забруднення понижень, лійок, колодязів, шахт

за 1 куб. метр забрудника

574

Геологічні об’єкти

Пошкодження геологічних оголень, розрізів

за 1 кв. метр площі

431

Пошкодження геоморфологічних утворень

за 1 кв. дециметр площі

718

Палеонтологічні об’єкти

Вилучення або пошкодження частин (залишків, відбитків) викопних тварин і рослин

за 1 сантиметр довжини

431

Гідрологічні об’єкти (водні об’єкти в межах територій природно-заповідного фонду)

Пошкодження водоспадів

за 0,5 метра висоти або 1 метр ширини

2877

Влаштування загат на водних об’єктах

за 1 кв. метр площі

288

Пошкодження водного об’єкта, болота:
випрямлення, поглиблення русла, зміна конфігурації берегової лінії тощо

за 0,1 гектара

14387


забирання ґрунту (гравію, піску, мулу тощо) з водойм, прориття каналів

за 1 куб. метр об’єму

2877

Скидання баластних вод

-“-

2762

Знищення донної рослинності

за 1 гектар

745605

Забруднення поверхневих, морських та підземних вод


півторакратний розмір збитків, нарахованих за Методикою розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів

Засипання водних об’єктів

за 0,1 гектара

244586

Знищення боліт:
знищення рослин деревного та трав’яного ярусів верхового оліготрофного болота

-“-

27491


знищення рослин деревного та трав’яного ярусів низинного евтрофного болота

-“-

145917


забирання торфу

на площі 0,1 гектара на глибину 1 метр

3204762

Знищення (пошкодження) підземного джерела потужністю:
до 1 куб. метра на добу


69038


від 1,1 до 3 куб. метрів на добу


138075


від 3,1 до 10 куб. метрів на добу


690375


більше 10,1 куб. метра на добу


за кожний куб. метр потужності понад 10,1 куб. метра на добу сума відшкодування збільшується на 50 тис. гривеньДодаток 9
до постанови Кабінету Міністрів України
від 10 травня 2022 р. № 575

ТАКСА
для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд внаслідок проїзду транспорту, прольоту та посадки літальних апаратів

Вид транспорту, порушення

Такса, гривень

Проїзд одиниці транспортного засобу (за кожні 100 метрів):


мопеда, мотоцикла, моторолера

359


легкового автомобіля, мікроавтобуса, пікапа

574


автобуса, вантажного автомобіля

790


спеціальної важкої транспортної техніки, квадрацикла

1008


техніки на гусеничному ходу

1223

Проїзд велосипеда, гужового транспорту

144

Прохід сторонньої особи через територію заповідника

144

Проїзд малотоннажного плавзасобу з двигуном:завдовжки до 7 метрів, у тому числі скутера

288


завдовжки від 7 до 15 метрів

431


завдовжки більше 15 метрів

718

Проїзд весельного човна

144

Причалювання плавзасобу до берега у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду

243

Проліт літального апарата:


літака нижче ніж 2 кілометри, подолання ним звукового бар’єра над природним заповідником та заповідними зонами інших територій природно-заповідного фонду

14387


вертольота та малого літального апарата нижче ніж 200 метрів

21581

Посадка вертольота та малого літального апарата на територію природного заповідника та заповідну зону інших територій природно-заповідного фонду

28775

__________
Примітка.


Такса, наведена в цьому додатку, не застосовується у випадках аварійних ситуацій та рятування людей.Додаток 10
до постанови Кабінету Міністрів України
від 10 травня 2022 р. № 575

ТАКСА
для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, невиконання умов знімання, збереження і нанесення родючого шару ґрунту, забруднення та засмічення їх територій

Вид порушення

Одиниця виміру

Такса, гривень або підстава для нарахування

Самовільне зайняття земельної ділянки


нараховується за Методикою визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 25 липня 2007 р. 963 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 55, ст. 2221)

Зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту)Забруднення земель хімічними речовинами, засмічення промисловими, побутовими та іншими відходами


нараховується за Методикою визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства, затвердженою наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища від 27 жовтня 1997 р. № 171, зареєстрованим в Мін’юсті 5 травня 1998 р. за № 285/2725

Побутове засмічення території:за покинуту річ, банку, пляшку, тару тощо

за одну одиницю

44Додаток 11
до постанови Кабінету Міністрів України
від 10 травня 2022 р. № 575

ТАКСА
для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд внаслідок знищення або пошкодження інформаційно-охоронних та інших знаків

Вид знака

Одиниця виміру

Такса, гривень

Інформаційно-охоронний, межовий охоронний знак, інформаційний щит

за один знак

5611

Стовп межовий, квартальний, візирний, лісовпорядний та лісогосподарський знак

-“-

5385

Стовп лісогосподарський (на лісосіках, ділянках, призначених для відновлення лісу, сіножатях, пасовищах пробних площах тощо)

-“-

1726

Шлагбаум, межовий знак

-“-

16547

Монументальний знак-пам’ятник


трикратний розмір вартості витрат на відновленняДодаток 12
до постанови Кабінету Міністрів України
від 10 травня 2022 р. № 575

ТАКСА
для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд внаслідок знищення або пошкодження осушувальних канав, дренажних і протиерозійних систем, доріг та інших об’єктів

Вид об’єкта

Одиниця виміру

Такса, гривень

Осушувальна канава і дренажна система:


осушувальна

за 1 пог. метр

2507


збиральна

-“-

4228


магістральна

-“-

6531

Протиерозійний вал, лоток, канави


п’ятикратний розмір вартості витрат на відновлення

Дорога:
асфальтна

за 1 кв. метр

3159


цементобетонна

-“-

2673


із щебеневим покриттям

-“-

2187


із гравійним покриттям

-“-

1945


ґрунтова поліпшена

-“-

1458


ґрунтова

-“-

972

Огорожа

за 1 пог. метр

п’ятикратний розмір вартості витрат на відновлення

________
Примітка.


Розмір шкоди, заподіяної внаслідок незаконного знищення або пошкодження мостів, шлюзів, перепадів, інших інженерних споруд на осушувальних канавах, дренажних системах, річках, струмках, гірських потоках, дорогах та інших об’єктів, обчислюється у п’ятикратному розмірі вартості витрат на відновлення знищених чи пошкоджених споруд та об’єктів.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 травня 2022 р. № 575

ПОРЯДОК
проведення індексації такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної природно-заповідному фонду підприємствами, установами, організаціями та громадянами

1. Розмір шкоди, заподіяної природно-заповідному фонду, обчислюється з урахуванням індексу споживчих цін (індексу інфляції) та коефіцієнта, яким визначається особлива природоохоронна цінність територій та об’єктів природно-заповідного фонду за встановленою формулою:

Ні = (Нп х І / 100) х 10,

де Ні - розмір шкоди, заподіяної природно-заповідному фонду у поточному році, гривень з копійками (з округленням до двох десяткових знаків) за одну одиницю;

Нп - такса для обчислення розміру шкоди, заподіяної природно-заповідному фонду за одну одиницю, встановлена у додатках 1-12 до постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2022 р. № 575“ Про затвердження спеціальних такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд”, гривень;

І - індекс споживчих цін (індекс інфляції) за попередній рік, відсотків;

10 - коефіцієнт, яким визначається особлива природоохоронна цінність територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

2. У разі коли індекс споживчих цін (індекс інфляції) за попередній рік не перевищує 100 відсотків, індексація такс не проводиться.

3. Індекс споживчих цін (індекс інфляції) розраховується Держстатом.