Відповідно до наказу Державного комітету рибного господарства України № 4 від 15.01.2008 року «Про затвердження Інструкції про порядок здійснення штучного розведення, вирощування риби, інших водних живих ресурсів та їх використання в спеціальних товарних рибних господарствах», спеціальне товарне рибне господарство (СТРГ) – це суб’єкт господарської діяльності, основною метою якого є підвищення рибопродуктивності рибогосподарського водного об’єкта шляхом штучного відтворення живих ресурсів, а також шляхом збереження та раціонального використання цінних туводних видів водних живих ресурсів.

Повідомляємо, для створення СТРГ юридична або фізична особа-підприємець подає до Держрибагентства України такі документи:

✔ Заяву, погоджену з територіальним органом рибоохорони, у зоні контролю якого перебуває рибогосподарський водний об’єкт (його ділянка).

✔ Режим (сукупність вимог, умов та заходів), погоджений з територіальним органом рибоохорони, у районі діяльності яких є рибогосподарський водний об’єкт, який розробляється на підставі науково-біологічного обґрунтування.

✔ Науково-біологічне обґрунтування (НБО) щодо рибогосподарського водного об’єкта (його ділянки), на якому створюється СТРГ.

✔ Карту-схему розташування СТРГ.

✔ Документи (засвідчені у встановленому законодавством порядку копії): свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності (для фізичної особи); статут, свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності (для юридичної особи); при розробці Режиму на водні об’єкти об’ємом більше 1 млн куб.м (водосховища) – ліцензію на право господарської діяльності, пов’язаної з промисловим виловом риби на промислових ділянках рибогосподарських водойм, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств.

Використання водних біоресурсів здійснюється згідно з Режимом та відповідно до вимог Інструкції про порядок здійснення штучного розведення, вирощування риби, інших водних живих ресурсів та їх використання в спеціальних товарних рибних господарствах.

Охорона водних біоресурсів на водних об’єктах СТРГ здійснюється користувачем.

Контроль за виконанням Режиму, спеціальним використанням водних біоресурсів під час проведення рибогосподарської експлуатації водних об’єктів СТРГ та охороною користувачем водних живих ресурсів здійснюється Держрибагентством України, територіальними органами рибоохорони та іншими органами відповідно до законодавства України.

Дію Режиму може бути тимчасово призупинено Держрибагентством України у разі подання територіальних органів рибоохорони щодо:

✔ порушення користувачем вимог Інструкції (Режиму, невиконання показників щодо вселення та вилучення водних біоресурсів, їх охорони);

✔ погіршення стану запасів водних біоресурсів у рибогосподарському водному об’єкті;

✔ несвоєчасного надання звітів щодо вселення та вилучення водних біоресурсів до територіальних органів рибоохорони.

Так, Держрибагентством України складається акт, а користувачу надається припис щодо необхідності усунення ним виявлених порушень з наступним обов’язковим повідомленням Держрибагентству України про виконання припису. Рішення стосовно поновлення дії Режиму приймається Держрибагентством після виконання вимог припису.

У разі неодноразового (два рази і більше) невиконання приписів або неодноразового порушення користувачем вимог Інструкції або Режиму, на підставі подання територіальних органів рибоохорони, Держрибагентство України скасовує Режим, про що видається розпорядчий документ. Рішення про скасування приймається в місячний термін з моменту надходження подання, після чого повідомляється користувач і територіальні органи рибоохорони.

У разі неможливості виконувати вимоги Режиму користувач може звернутися з заявою про скасування Режиму.

За додатковою інформацією Ви можете звернутися до Київського рибоохоронного патруля за номером: (044) 489-60-25.

Довідково:

Наразі в районі діяльності Київського рибоохоронного патруля знаходяться 24 СТРГ. З них 13 СТРГ не в повній мірі виконують вимоги Режиму та Інструкції, що може стати причиною для призупинення чи скасування дій Режимів. В зв’язку з цим, відповідно до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», рибоохоронним патрулем Київщини здійснюються позапланові заходи державного нагляду (контролю) щодо суб’єктів, які не дотримуються виконання вимог природоохоронного законодавства.

Державне агентство меліорації та рибного господарства України

Цей запис також доступний на: Русский