Відповідно до Закону України «Про аквакультуру», аквакультура (рибництво) – сільськогосподарська діяльність із штучного розведення, утримання та вирощування об’єктів аквакультури у повністю або частково контрольованих умовах для одержання сільськогосподарської продукції (продукції аквакультури) та її реалізації, виробництва кормів, відтворення біоресурсів, ведення селекційно-племінної роботи, інтродукції, переселення, акліматизації та реакліматизації гідробіонтів, поповнення запасів водних біоресурсів, збереження їх біорізноманіття, а також надання рекреаційних послуг (платного чи безоплатного рибальства).

Суб’єктом аквакультури може бути користувач за таких обов’язкових умов:

✔ Отримання водного об’єкта у користування. Згідно зі ст. 14 Законv України «Про аквакультуру» рибогосподарський водний об’єкт для цілей аквакультури надається у користування на умовах оренди юридичній або фізичній особі відповідно до Водного кодексу України.

✔ Відповідно до ст. ст. 48, 49 Водного кодексу України наявність дозволу на спеціальне водокористування у разі необхідності.

✔ Згідно зі ст. ст. 8, 14 Закону України «Про аквакультуру» наявність паспорта рибогосподарської технологічної водойми та/або технічного проєкту рибогосподарської технологічної водойми. (Порядок розроблення паспорта затверджено наказом Міністерства аграрної політики і продовольства України від 16 грудня 2013 року № 742).

✔ Врахування норм рибопродуктивності зон аквакультури (рибництва) та зональної рибопродуктивності по регіонах України з метою забезпечення раціонального використання рибогосподарських водних об’єктів (їх частин) при наданні у користування водних об’єктів (їх частин) (наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 30.01.2013 № 45 «Про затвердження зон аквакультури (рибництва) та рибопродуктивності по регіонах України»).

✔ Користувачі, які здійснюють свою господарську діяльність з рибництва (аквакультури), повинні надавати звітність за формою № 1А — риба (наказ «Про затвердження форми звітності № 1А-риба (річна) «Виробництво продукції аквакультури за 20__ р.» та інструкції щодо її заповнення» Міністерства аграрної політики та продовольства України від 21 березня 2012 року № 141).

✔ Ведення спеціальних форм первинної документації для суб’єктів рибного господарства в галузі аквакультури, затверджених наказом Міністерства аграрної політики і продовольства України від 19 червня 2012 року № 362.

✔ Здійснення плати за використання на умовах оренди частини рибогосподарського водного об’єкта, рибогосподарської технологічної водойми (відповідна Методика нарахування затверджена наказом Міністерства аграрної політики і продовольства України від 14 січня 2014 року № 11).

✔ Подання центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства інформацію щодо намірів розведення та/або вирощування чужорідних та немісцевих видів гідробіонтів та відповідне науково-біологічне обґрунтування відповідно до ст. ст. 5, 19, 20 Закону України «Про аквакультуру».

Додатково слід зазначити можливість надання суб’єктиами аквакультури відповідно до ст. 13 Закону України «Про аквакультуру» рекреаційних послуг на платній або безоплатній основі. Тобто можливість впровадження платного чи безкоштовного рибальства.

Якщо передбачені законодавством умови не можна виконати в повній мірі, то відповідні рибогосподарські водойми неправомірно відносити до аквакультури і Закон України «Про аквакультуру» на них не поширюється.

За додатковою інформацією Ви можете звернутися до Київського рибоохоронного патруля за номером: (044) 489-60-25.

Довідково:

Наразі в районі діяльності рибоохоронного патруля Київщини свою діяльність здійснюють 335 суб’єктів аквакультури.

Державне агентство меліорації та рибного господарства України

Цей запис також доступний на: Русский