Для спрощення вилову товарної риби орендарі водних об’єктів допускають пониження рівня води, так як вважають, що отримавши водне дзеркало в оренду – мають необмежені права щодо його використання на власний розсуд.

Основні дозвільні документи, що регламентують порядок підвищення чи пониження рівня води орендарями – це режим роботи водних об’єктів та діючий дозвіл на спеціальне використання водних об’єктів.

Відповідно до ст. 76 Водного кодексу України, робота водогосподарських систем (водосховищ, каналів та інших зв’язаних між собою водних об’єктів) регулюється шляхом встановлення відповідних режимів для кожного водного об’єкта системи з урахуванням прогнозу водності. Режими роботи цих систем розробляються Регіональним офісом водних ресурсів в Київській області та затверджуються територіальним органом Держводагентства в Київській області.

В режимі роботи містяться дані про: орендований водний об’єкт, характеристику водного об’єкту, встановлений режим роботи з датою початку зміни рівня води та датою, коли рівень води має бути відновлений до початкового рівня, визначення умов коригування режиму.

Розробка режиму роботи для орендованої водойми повинна бути прописана у договорі оренди, згідно з вимогами ст. 51 Водного Кодексу України. Рівень води у рибогосподарських водних об’єктах має бути достатнім для забезпечення природного відтворення та життєдіяльності гідробіонтів (стаття 17 Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів»).

Для встановлення режиму роботи щодо пониження води в орендованих водних об’єктах, орендарю необхідно надати до Регіонального офісу водних ресурсів у Київській області наступний перелік документів:

  • право на користування водним об’єктом (договір оренди водного об’єкту або додаткова угода);
  • діючий дозвіл на спеціальне водокористування;
  • водогосподарський паспорт на водний об’єкт (паспорт водного об’єкту).

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють відносини, пов’язані з одержанням документів дозвільного характеру», Водного кодексу України, Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та Положення про Державне агентство водних ресурсів України, Держводагентство та його територіальні органи здійснюють видачу (відмову у видачі, анулювання) дозволу на спеціальне водокористування.

Для одержання дозволу на спеціальне водокористування водокористувач звертається до відповідних центрів надання адміністративних послуг із заявою (затверджену наказом Мінприроди від 12 квітня 2018 року № 116), до якої додаються:

  • обґрунтування потреби у воді з помісячним нормативним розрахунком водокористування і водовідведення (затверджено наказом Мінприроди від 23.06.2017 № 234);
  • опис та схема місць забору води та скиду зворотних вод;
  • нормативи гранично допустимого скидання (гдс) забруднюючих речовин у водні об’єкти із зворотними водами (з розрахунком на кожний випуск (скид) окремо);
  • копія правовстановлюючих документів на водні об’єкти (для орендарів водних об’єктів).

Відповідно до статті 49 Водного кодексу України подання заяви про одержання (анулювання) дозволу на спеціальне водокористування та відповідних документів, а також видача (відмова у видачі, анулювання) цього дозволу може здійснюватись в електронній формі.

Інформаційна система «Портал е-послуг Державного агентства водних ресурсів України» розміщується за адресою: https://e-services.davr.gov.ua.

Інформаційна система «Портал е-послуг Державного агентства водних ресурсів України» працює у режимі онлайн та є доступним усім користувачам мережі Інтернет, які пройшли процедуру ідентифікації на Порталі із використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації id.gov.ua.

Державне агентство меліорації та рибного господарства України

Цей запис також доступний на: Русский